Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

MBP w Limanowej otrzymała dofinansowanie z MKiDN na zadanie: „Tytus Czyżewski – pierwszy elektromagnetyczny poeta i malarz z Przyszowej”

W 1880 roku, w Przyszowej pod Limanową, urodził się Tytus Czyżewski, jeden z najznamienitszych awangardowych twórców malarstwa, sztuki i poezji w Polsce. Projekt „Tytus Czyżewski – pierwszy elektromagnetyczny poeta i malarz z Przyszowej” ma na celu uświadomić i przypomnieć mieszkańcom powiatu limanowskiego tego zasłużonego artystę. Koncepcja projektu jest spójna i skupiona wokół Czyżewskiego i jego 3 wielkich pasji: malarstwa, poezji i kultury ludowej. Malarstwo spopularyzowane będzie przez konkurs plastyczny, warsztaty artystyczne dla dzieci i seniorów oraz prezentację multimedialną. Poezja promowana będzie poprzez warsztaty dla młodzieży ze znaną aktorką Teresą Dzielską oraz konkurs recytatorski, natomiast ludowość, która tak mocno inspirowała artystę, poprzez warsztaty dla dzieci „Magnetyczny folklor” i konkurs plastyczny. Całość wydarzeń łączy biblioteka, jako ośrodek animujący kulturę i aktywizujący społeczność lokalną. Podczas całego projektu będzie prowadzona ciekawa akcja promocji czytelnictwa i tekstów Czyżewskiego w zbiorach Polona czy Bibliografii Małopolski. Projekt składa się z 25 elementów.

Honorowy Patronat nad zadaniem objęli: Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga oraz Władysław Bieda – Burmistrza Miasta Limanowa.

Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN w ramach programu: PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI.

Całościowy koszt Projektu wynosi 23 770,80 zł.

Dotacja z MKiDN – 19 000,00 zł

Zadanie pt.: „Tytus Czyżewski – pierwszy elektromagnetyczyny poeta i malarz z Przyszowej” jest  pionierskim zadaniem, sięgającym do historii i tak mocno związanym z powiatem limanowskim. Adresowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. Będzie to powiatowa kampania popularyzująca biblioteki, literaturę i czytelnictwo, zakorzeniona w historii, edukacyjna, integrująca społeczność.

Partnerem w Zadaniu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowicy wraz z Filią w Przyszowej.

Patronat medialny:

Radio RDN Małopolska

TV28

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w przedsięwzięciu.

Wróć do góry