Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Międzynarodowy Dzień Romów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej  odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Romów. Święto to zostało ustanowione na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów i obchodzone jest corocznie na całym świecie od 1990 r. Ma ono być okazją do poszerzenia wiedzy o barwnej kulturze, o zwyczajach i tradycji współczesnych Romów.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał dyrektor szkoły Albert Golonka. Swoją obecnością szkołę zaszczycili  Tomasz Ocetkiewicz – Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Jolanta Nawalany – Kierownik Oddziału do Spraw Organizacji i Współpracy z Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi, ks. Krzysztof Majerczak – wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej i ks. dr Kazimierz Fąfara – proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.

Uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny przygotowany pod nadzorem nauczycieli ze świetlicy romskiej Ćavengry na Koszarach: Agnieszki Kapturkiewicz, Ewy Golińskiej – Kupiec, Anny Ślusarczyk oraz asystentki romskiej Jolanty Kądziołki. Wykonanie prac plastycznych zdobiących tablice na sali gimnastycznej nadzorowała Jolanta Pawlik.

Do miejskiej „Czwórki” uczęszcza 19 uczniów romskich, dlatego bardzo ważna jest ścisła współpraca ze wspólnotą romską. Jest ona możliwa dzięki pracy asystentki kulturowej  Jolanty Kądziołki, której wysiłki zostały docenione w tym roku szkolnym przez ministra edukacji. Pani Jolanta otrzymała od niego Medal Komisji Edukacji Narodowej. Niezwykle ważne jest też zaangażowanie nauczycieli ze świetlicy romskiej na Koszarach, którzy na co dzień pomagają uczniom romskim w problemach z jakimi się borykają.

Galeria

Wróć do góry