Deklaracja dostępności
O mieście

Do 19 maja składanie ofert na remont 20 km dróg oraz budowę nowego mostu w ramach środków w wys. 30 mln zł z Programu „Polski Ład”

Miasto Limanowa ogłosiło przetarg na wykonanie modernizacji ulic, budowę nowych odcinków dróg, a także budowę chodników oraz powstanie nowego mostu pomiędzy ulicami Marka i Sikorskiego. Wykonanie przedsięwzięć sfinansowanie będzie ze środków w kwocie 30 milionów złotych pozyskanych przez samorząd z Funduszu „Polski Ład”.

Wśród zaplanowanych do realizacji zadań najbardziej złożonym i kosztownym jest budowa nowego mostu wraz z odcinkiem drogi – nowego połączenia pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Marka w rejonie ronda obok inspektoratu ZUS. Nowy most nad potokiem Starowiejskim będzie miał długość 50 metrów, będzie  obiektem wolnopodpartym, jednoprzęsłowym o konstrukcji nośnej łukowej żelbetowej. Na potrzeby tej inwestycji zaprojektowano rozbudowę ul. W. Sikorskiego poprzez budowę ronda wraz z dojazdami oraz przebudowę ul. J. Marka poprzez budowę nowego wlotu do istniejącego ronda.

Pozostałe zadania dotyczą zaprojektowania, uzyskania wymaganych prawem decyzji (ZRID) oraz zezwoleń na rozbudowę kilkunastu dróg miejskich, a następnie samego wykonania robót budowlanych.

W ramach czterech zadań przebudowane mają zostać ulice: Węgrzynowicza i Kamienna, Moczarki, Dębowa i Graniczna, Gawrona, Paderewskiego, Rachwała, Łąkowa, Gajowa, Potok i Sikorskiego oraz droga prowadząca od DK 28 do szpitala. Przetarg obejmuje także budowę chodników przy ul. Polnej i ul. B. Czecha oraz rozbudowę drogi przedłużającą ul. A. Mickiewicza oraz łączącą ul. A. Mickiewicza z DK 28, jak również budowę drogi od ul. S. Moniuszki z ul. Pogodną.

Inwestycje wchodzące w skład zamówienia wykonawcy będą musieli zrealizować w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy należy uzyskać decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID). Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest objęcie zrealizowanych prac gwarancją i rękojmią na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5.

Składanie ofert trwa do 19 maja. 

Na modernizację dróg o łącznej długości około 20 km oraz budowę nowego mostu pomiędzy ul. Marka a ul. Sikorskiego wraz z dojazdami samorząd pozyskał 30 mln zł z pierwszego naboru Funduszu „Polski Ład”. Na realizację zadań samorząd przeznaczy z własnego budżetu kwotę 2,5 mln zł.

 

Wróć do góry