Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

W sobotę 23 kwietnia odbędzie się II Memoriał Strzelecki im. Wojtka Struzika

Grafika informująca o organizowanym w dniu 23 kwietnia II Memoriale Strzeleckim im. Wojtka Struzika

Wszyscy chętni mieszkańcy Ziemi Limanowskiej zgłaszać się mogą do udziału w zawodach strzeleckich, upamiętniających wkład pracy Śp. Wojciecha Struzika w popularyzowanie strzelectwa sportowego na Ziemi Limanowskiej. „II Memoriał Strzelecki im. Wojtka Struzika” odbędzie się w najbliższą sobotę 23 kwietnia w Limanowej, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa. Zawody są OTWARTE, więc może w nich wziąć udział każdy.

II Memoriał Strzelecki im Wojtka Struzika odbędzie się na strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju przy ul. M. Konopnickiej 4 (budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Limanowej – pod salą gimnastyczną).

Warunkiem udziału w wydarzeniu, które kierowane jest do uczniów szkół podstawowych, średnich, a także osób dorosłych  jest dostarczenie w dniu zawodów tj. w sobotę 23 kwietnia do Biura Zawodów zgłoszenia według załączonego poniżej wzoru (w przypadku  osób niepełnoletnich na zgłoszeniu musi się znaleźć podpis rodzica lub opiekuna prawnego):

ZGŁOSZENIE

Zawody przeprowadzone zostaną zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i drużynowej.

Szczegóły zawodów zawarte są w Regulaminie dostępnym TUTAJ

Informacji na temat wydarzenia uzyskać można także pod numerem tel.: 886 357 513 oraz mailowo: memorialwojtkastruzika@gmail.com

Wróć do góry