Deklaracja dostępności
O mieście

Znany wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej bazy WOT w Limanowej

ECORES Sp. z o.o. z Rzeszowa będzie wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Budowa kompleksu wojskowego w mieście Limanowa dla potrzeb pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Terytorialnej” w Limanowej. Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksu wojskowego przeprowadziła Spółka „LimWot” powołana na potrzeby utworzenia w Limanowej batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej.

W przeprowadzonym postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bazy WOT udział wzięły trzy firmy:

– ECORES Sp. z o.o. z Rzeszowa –  z kwotą 750 000,00 złotych

– „MABUD” Biuro Usług dla Budownictwa Spółka cywilna, Danuta i Marian Mazgaj z Gliwic –  z kwotą 1 mln 451 000,400 złotych

– PKE Polska Sp. z o.o. z Warszawy – z kwotą 774 900,00 złotych

Przy wyborze ofert decydowała cena, stąd wybór Spółki z.o.o. ECORES z Rzeszowa, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę cenową.

Przypomnijmy, zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, po kilkuletnich staraniach władz miasta w Limanowej utworzony zostanie batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, w ramach istniejącej 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Batalion ma zostać uformowany w połowie 2023 roku, a do tego czasu  Wojska Obrony Terytorialnej będą mieć swoją siedzibę w przygotowywanym skrzydle Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Reymonta w Limanowej. Baza WOT powstanie przy ul. Zygmunta Augusta, naprzeciwko remizy OSP Limanowa.

 

Wróć do góry