Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zbiórka pieniężna na pomoc mieszkańcom partnerskiego miasta Truskawiec na Ukrainie

Rusza zbiórka pieniężna na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Środki pieniężne zebrane w trakcie zbiórki przekazane zostaną Miastu Truskawiec, jako samorządowi partnerskiemu Miasta Limanowa.

W celu przeprowadzenia zbiórki Miasto Limanowa w dniu 2 marca zawarło porozumienie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Sowlin. Porozumienie to reguluje zasady organizacji zbiórki pieniężnej na rzecz pomocy mieszkańcom miasta Truskawiec na Ukrainie, poszkodowanym na skutek działań wojennych wywołanych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 Wpłaty na pomoc mieszkańcom Truskawca dokonywać można na konto:

                                                                                                                    56 1240 5123 1111 0011 1194 9992

Pozyskane ze zbiórki środki finansowe przeznaczone będą na zabezpieczenie priorytetowych potrzeb mieszkańców partnerskiego Miasta Truskawiec.

Wróć do góry