Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 10.03.2022 roku do dnia 31.03.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy użyczenia pomieszczenia biurowego zlokalizowanego w budynku ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej pod prowadzenie biura strefy płatnego parkowania. Oddanie w użyczenie na rzecz operatora systemu parkingowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego „DEJW.

Pliki do pobrania

Wróć do góry