Deklaracja dostępności
O mieście

Umowa na budowę mostu w ciągu ul. Lipowej podpisana!

W poniedziałek 21 marca w Urzędzie Miasta Limanowa miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą budowy mostu w ciągu ul. Lipowej. Umowę z ramienia samorządu podpisał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, a ze strony Wykonawcy Prezes Zarządu „AW BAUTEX” z Nowego Sącza – Andrzej Witowski.

W podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” uczestniczyli także Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Skarbnik Miasta Limanowa Irena Gawlik oraz Stanisław Gorczowski – Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Limanowa, a także dwaj przedstawiciele Wykonawcy zadania.

Przypomnijmy – oferta „AW BAUTEX” Sp. z o.o. z Nowego Sącza wybrana została w drodze przetargu spośród 9 ofert jakie złożone zostały na wykonanie tego zadania. Inwestycja przez  firmę „AW BAUTEX” wykonana zostanie za kwotę 12 mln 389 047,88 zł, przy wykorzystaniu przez Miasto Limanowa środków w wysokości 7,1 mln pozyskanych na ten cel z funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19, z puli przeznaczonej na wsparcie gmin górskich.

Prace nad budową mostu ruszyć mają w sierpniu br., a zakończenie robót przewidziano na 2024 rok.

Nowy most w ciągu ul. Lipowej ma mieć ponad 53 metry długości i 12 metrów szerokości, a  jego budowa pozwoli na otwarcie czwartego wlotu ronda turbinowego i prowadzenie ruchu na moście w obu kierunkach, co znacznie ułatwi komunikację na terenie miasta, odciążając ulicę Piłsudskiego.

Galeria

Wróć do góry