Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bazy WOT w Limanowej

Prezes Zarządu Spółki z.o.o „LimWot” Wiesław Wojcieszak i Prezes Zarządu Spółki z.o.o „Ecores” z Rzeszowa  Jerzy Perec dnia 21 marca br. podpisali umowę, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu wojskowego w mieście Limanowa dla potrzeb pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej”.

Umowa podpisana została w Urzędzie Miasta Limanowa, a przy jej podpisywaniu obecni byli Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń i radca prawny Krzysztof Smaga oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Oferta Sp. z o.o. ECORES wybrana została spośród trzech złożonych ofert. Decydującym kryterium przy wyborze oferty była cena  – Spółka z.o.o. ECORES z Rzeszowa, zaoferowała najkorzystniejszą ofertę cenową, która wynosi 750 000,00 zł.

W myśl podpisanej umowy Sp. z o.o. ECORES wykona projekt budowlany, złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykona projekt techniczny, a także opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowanych, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich  – co nastąpić ma w terminie pięć miesięcy od podpisania umowy. Spółka uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę – co nastąpić ma w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Przypomnijmy, zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, po kilkuletnich staraniach władz miasta w Limanowej utworzony zostanie batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, w ramach istniejącej 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Batalion ma zostać uformowany w połowie 2023 roku, a do tego czasu  Wojska Obrony Terytorialnej będą mieć swoją siedzibę w przygotowywanym skrzydle Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Reymonta w Limanowej. Baza WOT powstanie przy ul. Zygmunta Augusta, naprzeciwko remizy OSP Limanowa.

Wróć do góry