Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Polski Związek Głuchych z pomocą dla osób niesłyszących z Ukrainy

Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla osób niesłyszących z Ukrainy. W tym celu przygotowana została m.in. specjalna wideoinfolinia w języku migowym ukraińskim.

Szczegóły pomocy na ulotkach poniżej – ulotki w języku polskim i ukraińskim.

Wróć do góry