Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Osoba znająca język ukraiński udziela informacji w MOPS Limanowa

Grafika informująca o możliwości skorzystania z pomocy osoby znającej język ukraiński w MOPS Limanowa

Obywatele Ukrainy przebywający w Mieście Limanowa mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język ukraiński. W tym celu udać się należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej (ul. Kilińskiego 11), gdzie zatrudniona została osoba posługująca się językiem ukraińskim, po to by służyć informacją i pomocą uchodźcom.

Osoba do kontaktu z obywatelami Ukrainy udzielać będzie potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka  tj. od 7:30-15:30. Z jej pomocy skorzystać mogą także mieszkańcy miasta którzy przyjęli pod swój dach –  osoba ta zna bowiem również język polski.

W sprawach pilnych z osobą tą kontaktować się można telefonicznie pod specjalnie uruchomionym w tym celu numerem telefonu: 530 710 550 w podanych wyżej dniach do godz. 20:00.

Wróć do góry