Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek tworzących dwa kompleksy położonych w Limanowej w obrębie ewid. nr 6

Grafika informująca o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 17 marca 2022 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek tworzących dwa kompleksy położonych w Limanowej w obrębie ewid. nr 6 przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka oraz ul. Spokojnej w Limanowej, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętych KW NS1L/00035608/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Kompleks nr 2 składający się z działki ewid. nr 1033/58 obr 6 m Limanowa o powierzchni 0,0064 ha, którego cena wywoławcza wynosiła 5 056,00 zł brutto (kwota zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%).

Kompleks nr 3 składający się z działki ewid. nr 1033/59 obr 6 m Limanowa o powierzchni 0,0078 ha, którego cena wywoławcza wynosiła 6 162,00 zł brutto (kwota zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%).

Zostało wpłacone po 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu, dotyczące kompleksu nr 2 i nr 3.

Do przetargu na nabycie Kompleksu nr 2 dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Do przetargu na nabycie Kompleksu nr 2 dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości tworzącej kompleks nr 2 składający się z działki ewid. nr 1033/58 obr 6 m. Limanowa wyniosła 5156,00 złotych a nabywcą zostali Pan Andrzej Kędroń i Pan Grzegorz Pietrzak w udziałach po ½.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości tworzącej kompleks nr 3 składający się z działki ewid. nr 1033/59 obr 6 m. Limanowa wyniosła 6262,00 złotych a nabywcą zostali Pan Andrzej Kędroń i Pan Grzegorz Pietrzak w udziałach po ½.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 25.03.2022 r. do dnia 01.04.2022 r.

 

                                                                                                                        Burmistrz Miasta Limanowa

                                                                                                                      mgr inż. Władysław Bieda

Wróć do góry