Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy

Grafika dotycząca informacji na temat jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України на Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Obywatelstwo
 4. Płeć
 5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Adres pobytu
 8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 9. Numer PESEL
 10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

З 16 березня приймаються заяви на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори. Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого і які внесені до реєстру PESEL.

Заява про виплату допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Обсяг інформації, зібраної при прийомі заявок на виплату пільг:

 1. Ім’я (імена) та прізвище
 2. Дата народження
 3. Громадянство
 4. Стать
 5. Тип документа, на якому базується межа
 6. Серія та номер документа, що становить підставу для перетину кордону, відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща
 7. Адреса проживання
 8. Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти
 9. Номер ПЕСЕЛЯ.
 10. 1Номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер)

Центр буде працювати з понеділка по п’ятниці, з 7.30 до 15.30.

Заяви приймаються у Центрі Соціальної Допомоґи вулиця Kilińskiego 11, Limanowa.

Тел. 530 710 550/ 18 3371-310

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 

 

 

 

 

Wróć do góry