Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja ws. przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Od dnia 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy przybyli do Polski w związku z wybuchem wojny składać mogą wnioski o nadanie im numeru PESEL. W Urzędzie Miasta Limanowa można to zrobić w urzędzie Stanu Cywilnego (pok.: 113, 114) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7:30 – 17:00 ; wtorek-czwartek 7:30-15:30 ; piątek 7:30-14:00).

Rejestracja pobytu i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy odbywa się na ich wniosek, na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Numer PESEL pozwala na znalezienie zatrudnienia, podjęcie nauki, otrzymanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej czy korzystanie z opieki zdrowotnej w Polsce. Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.

Kto może złożyć wniosek?

Obywatele Ukrainy, którzy:

  • wjechali na terytorium RP bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 24 lutego br. lub później;
  • posiadają Kartę Polaka i wraz z najbliższą rodziną przybyli do Polski z powodu działań wojennych na Ukrainie;
  • nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, ale są małżonkami obywatela Ukrainy – o ile przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku działaniami wojennymi;
  • deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Formularze wniosku dostępne są w wersji  dwujęzycznej tj. polsko-ukraińskiej oraz polsko-rosyjskiej.

Celem usprawnienia obsługi przy składaniu przez obywateli Ukrainy wniosków o nadanie numeru PESEL publikujemy poniżej Formularze wniosków. Można je wypełnić wcześniej, przed wizytą w Urzędzie.

FORMULARZ WNIOSKU w wersji polsko-ukraińskiej

FORMULARZ WNIOSKU w wersji polsko-rosyjskiej

Do wniosku niezbędne jest także załączenie zdjęć spełniających wymagania jak do dowodu osobistego. Obywatele Ukrainy składający wniosek o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Miasta Limanowa w celu wykonania zdjęć kierowani są do Zakładu Fotograficznego „Foto Natanek”, gdzie za tą usługę nie ponoszą żadnych kosztów.

Więcej informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego  pod nr tel. : 18 337 20 54 wew. 159 i 157.

Wróć do góry