Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Apel – SZANUJMY NASZE MIENIE !

Miasto Limanowa dużym nakładem środków finansowych pochodzących z podatków mieszkańców oraz środków pozyskanych z programów na rewitalizację miasta w ostatnich latach odmieniło oblicze Rynku, Parku Miejskiego oraz Parkingu Św. Krzysztofa. Duży niepokój budzi niszczenie nowo zbudowanych obiektów oraz urządzeń komunalnych  przez mieszkańców miasta-wandali, którzy dewastują ławki, altanki, malują budynki.

Mając na względzie  troskę  o mienie  miejsca te zostały objęte monitoringiem, w efekcie czego coraz częściej sprawcy wybryków chuligańskich ponoszą odpowiedzialność za swoje zachowanie – jak  chociażby w przypadku  niszczenia mienia na parkingu Św. Krzysztofa.

Chuligańskie wybryki, dewastacje i uszkodzenia mienia miały także miejsce w innych częściach miasta – wobec sprawców tych zdarzeń również prowadzone jest postępowanie, celem doprowadzenia ich do poniesienia odpowiedzialności za popełnione czyny.

Mienie miejskie to nasze wspólne dobro, o które powinniśmy dbać i je szanować. Apelujemy więc o rozwagę i  zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców miasta, by nie pozostawali bierni w przypadkach chuligańskich wybryków i w razie zauważenia negatywnych zachowań powiadomili Policję lub Straż Miejską, co pozwoli uniknąć chuligańskich wybryków w mieście, czy też ukarać winnych dewastacji.

Telefon alarmowy na policję to 997. Telefon do straży miejskiej : 790 203 105.

Wróć do góry