Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

275 uczniów szkół miejskich weźmie udział w projekcie „Już pływam”

Miasto Limanowa rozpoczyna realizację projektu pn. „Już pływam” realizowanego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”. Projekt nauki pływania trwał będzie od 21 marca do 30 czerwca br., a weźmie w nim udział 275 uczniów klas III i IV szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.


Projekt „Już pływam” ma na celu przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa dzieci poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych.

Na krytej pływalni w Limanowej, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, uczniowie nabywać będą  umiejętności pływackie podczas 19 kursów, z których każdy obejmował będzie 10 lekcji pływania lub doskonalenia techniki pływania w przypadku uczniów posiadających umiejętność pływania.

Całkowity koszt zadania wynosi 44 .600,00 zł, przy udziale finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 15.700,00 zł, resztę stanowią środki własne Miasta Limanowa i wpłaty rodziców.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wróć do góry