Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Grafika informująca o ogłoszeniu Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 11.02.2022 roku do dnia 04.03.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy użyczenia pomieszczenia biurowego zlokalizowanego w budynku ul. Spacerowa 8 w Limanowej.  Oddanie w użyczenie na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP w Limanowej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry