Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Grafika informująca o ogłoszeniu Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 24.02.2022 roku do dnia 17.03.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy dzierżawy części działki ewid. nr 322/2 obr 4 m. Limanowa o pow. 10m2 z przeznaczeniem pod ustawienie stoiska do sprzedaży zniczy, kwiatów.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry