Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Grafika informująca o ogłoszeniu Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 21.02.2022 roku do dnia 14.03.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy dzierżawy części działki ewid. nr 285/6 obr 5 m. Limanowa o pow. 18m2 pod polepszenie zagospodarowania działki 207/3 obr 5 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy właściciela działki 207/3 obr 5 m. Limanowa.

Treść ogłoszenia Burmistrza Miasta Limanowa

Pliki do pobrania

Wróć do góry