Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wiosenna propozycja z pracowni kaligraficznej Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

Zdjęcie z warsztatów kaligrafii w MRZL
Muzealnicy zapraszają na wyjątkowe, kameralne warsztaty kaligrafii, pt. „Niebiańskie Rzemiosło”, poświęcone niezwykłym literom alfabetu hebrajskiego. Litery hebrajskie, jak i alfabet, uważane są – zgodnie z tradycją hebrajską, a także łacińską – za litery święte.
W bieżącym roku, w sierpniu, mija 80 rocznica likwidacji getta w Limanowej. Pragniemy, aby praca nad tymi szczególnymi symbolami, stanowiła poznanie choć małego wycinka z wielowiekowej kultury i tradycji chasydzkiej oraz przypomnienie i hołd pamięci dla tragicznych wydarzeń w historii narodu żydowskiego, które rozegrały się podczas II wojny światowej.
Zajęcia przygotowane są jako wstęp do kaligrafii hebrajskiej i obejmują naukę specjalnej odmiany pisma, zwanego STaM lub asyryjskim, używanego do kaligrafowania tekstów świętych i urzędowych. Praca nad kaligrafią poszczególnych liter opatrzona będzie krótkim komentarzem, odnoszącym się do ich mistycznego charakteru.
Cykl pięciu, dwu- godzinnych spotkań, zwieńczy samodzielnie wykaligrafowany, wybrany fragment tekstu. Dodatkowe 3 spotkania pozwolą na poznanie jednej z technik pozłotniczych i wykonanie ozdobnego ornamentu, inspirowanego wzorami z pergaminowych kart, dawnych rękopisów hebrajskich. Prace powarsztatowe zostaną wyeksponowane jako okolicznościowa wystawa, w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, w sierpniu 2022 r.
Pomoc naukową stanowić będą m.in. judaika ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej; wybrane skany manuskryptów hebrajskich z różnych bibliotek cyfrowych, skrypt z wzornikiem opracowany dla potrzeb tych zajęć oraz wyjątkowa „Księga Liter. Mistyczny alef-bet”, autorstwa Lawrenca Kushnera.
Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych i młodzieży licealnej.
Wszystkie materiały potrzebne do pracy zapewnia Muzeum.
Terminy: II i IV sobota miesiąca, godz. 10-12. (I spotkanie: 12 marca 2022).
Miejsce: „Dwór Marsów”, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej w Limanowej, pokój: Biblioteka.
Zapisy pod numerem tel. 18 3372 042 lub adresem: muzeumlim@gmail.com
Odpłatność: 100 zł za cały cykl lub 15 zł za każde zajęcia.
Serdecznie zapraszamy, do wspólnej pracy nad n i e z w y k ł y m i literami !
Prowadzenie: Lidia Marek-Jurkowska

Galeria

Wróć do góry