Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

W marcu odbiór wielkogabarytów – wcześniej konieczne jest zgłoszenie odpadów do odbioru

Grafika informująca o marcowych odbiorach wielkogabarytów

Zbliżają się marcowe terminy wywozu wielkogabarytów. Przypominamy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych CO NAJMNIEJ NA TRZY DNI PRZED TERMINEM ODBIORU  należy telefonicznie zgłosić do  MZGKiM.

UWAGA ! – wielkogabaryty nie zgłoszone  – nie będą odbierane!

W marcu na terenie Miasta Limanowa – z podziałem na poszczególne strefy – odbierane będą w sześciu terminach odpady wielkogabarytowe z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Mieszkańcy chcąc by odpady wielkogabarytowe zostały odebrane co najmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem odbioru, powinni zgłosić to do MZGKiM Zakładu Oczyszczania Miasta – dzwoniąc pod nr tel. pod nr tel. 18 337 28 89.

Pierwszy marcowy termin odbioru wielkogabarytów to 3 marca  obejmuje on I, II, V i VII strefę terenu Miasta Limanowa. Kolejne terminy dla poszczególnych stref to 7, 14, 17, 21 i 28 marca.

Grafika informująca o terminach odbioru wielkogabarytów z poszczególnych stref na terenie Miasta Limanowa
Grafika informująca o terminach odbioru wielkogabarytów z poszczególnych stref na terenie Miasta Limanowa
Grafika informująca o terminach odbioru wielkogabarytów z poszczególnych stref na terenie Miasta Limanowa
Grafika informująca o terminach odbioru wielkogabarytów z poszczególnych stref na terenie Miasta Limanowa

Przypominamy, że codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 czynny jest Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Moczarki w Limanowej, gdzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, osobistym lub e-mailowym z nieruchomości mieszkalnych z terenu Miasta Limanowa przyjmowane są odpady takie jak: zużyte opony, gruz budowlany, materiały rozbiórkowe, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, meble oraz odpady ulegające biodegradacji.

Koszty transportu do Selektywnego Punktu Odpadów we własnym zakresie pokrywa oddający odpady.

Z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów kontaktować się można pod nr tel.: 18 264 65 58, lub mailowo oczyszczalnia@mzgkim.limanowa.pl 

 

———————–

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się zgodnie z uchwałą NR XIX.115.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2019 r.

Wróć do góry