Deklaracja dostępności
O mieście

W Limanowskim Domu Kultury oficjalnie otwarto Klub „Centrum Aktywności Seniora”

Zdjęcie z oficjalnego otwarcia Klubu "Centrum Aktywności Seniora" w LDK

14 lutego w Limanowskim Domu Kultury miała miejsce inauguracja Klubu „Centrum Aktywności Seniora”. W wydarzeniu uczestniczyli seniorzy z Limanowej i okolic, których przywitała Dyrektor LDK Magdalena Szczygieł-Smaga oraz pomysłodawczyni powstania Klubu Helena Michałek.

Zebranym przedstawione zostały plany działania, harmonogram zajęć oraz zasady funkcjonowania Klubu, każdy senior otrzymał słodki upominek, następnie seniorzy mieli okazję obejrzeć film pt. „Do zakochania jeden krok”.

Zdjęcie z oficjalnego otwarcia Klubu "Centrum Aktywności Seniora" w LDK

Klub „Centrum Aktywności Seniora” to przestrzeń przeznaczona dla osób starszych, w której mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas, rozwijać własne pasje, edukować się poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Do zadań klubu należy w szczególności zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji, zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego oraz budowanie więzi międzypokoleniowej.

Członkami „Centrum Aktywności Seniora” mogą być emeryci, renciści oraz inne osoby w wieku powyżej 50 lat, wspierające działalność klubu. Warunkiem przynależności jest wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej.

Zapisów do Klubu można dokonać osobiście w sekretariacie LDK przy ul. Bronisława Czecha 4 lub w trakcie spotkania członków klubu, a także telefonicznie pod numerem: 18/261 04 70 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, oraz mailowo na adres biuro@ldk.limanowa.pl. Przynależność do klubu jest dobrowolna. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania klubu określa regulamin, dostępny TUTAJ

Działania Klubu śledzić można na facebooku, a także na stronie internetowej https://www.ldk.limanowa.pl/klub-seniora-centrum-aktywnosci

 

Pierwszym wydarzeniem, w którym mogą wziąć udział seniorzy jest zaplanowany na czwartek 17 lutego wykład oraz warsztaty organizowane przez Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dotyczące obsługi smartfona, w którego takcie omówione zostaną zasady korzystania z aplikacji na telefon. Warsztaty odbędą się o godz. 16:00 w sali teatralnej Limanowskiego Domu Kultury. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub poprzez SMS pod nr tel. 798 796 709.

Zdjęcie z oficjalnego otwarcia Klubu "Centrum Aktywności Seniora" w LDK
Wróć do góry