Deklaracja dostępności
Kultura

W LDK rusza Klub „Centrum Aktywności Seniora”

Grafika dotycząca informacji o rozpoczęciu działalności Klubu Seniora w LDK

Na mocy zarządzenia nr 18/2021 Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej z dnia 30 grudnia 2021 roku, w dniu 1 stycznia 2022 w strukturach Limanowskiego Domu Kultury rozpoczął działalność Klub „Centrum Aktywności Seniora”.
Jest to przestrzeń przeznaczona dla osób starszych, w której mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas, rozwijać własne pasje, edukować się poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

Do zadań Klubu należy w szczególności:
1)    zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
2)    stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji,
3)    zagospodarowanie czasu wolnego,
4)    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego,
5)    budowanie więzi międzypokoleniowej.

Członkami Klubu „Centrum Aktywności Seniora „mogą być:

  •  emeryci,
  • renciści,
  •  inne osoby wspierające działalność klubu, w wieku powyżej 50 lat

– które wypełnią i złożą deklaracje członkowską (plik do pobrania poniżej).

Zapisów do Klubu „Centrum Aktywności Seniora” można dokonać:

  • osobiście w sekretariacie LDK przy ul. Bronisława Czecha 4,
  •  osobiście w trakcie spotkania członków Klubu,
  •  telefonicznie pod numerem: (18) 261 04 70 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • mailowo na adres: biuro@ldk.limanowa.pl.

Przynależność do Klubu jest dobrowolna.

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania klubu określa Regulamin dostępny: TUTAJ
Harmonogram poszczególnych zajęć dostępny na stronie: https://www.ldk.limanowa.pl/nasze-zajecia

Spotkania członków Klubu „Centrum Aktywności Seniora” oraz zainteresowanych przystąpieniem do Klubu odbywają się w każdy wtorek o godz. 16:00 w sali integracyjnej Limanowskiego Domu Kultury ( II piętro).

Limanowski Dom Kultury serdecznie zaprasza!

Klub Centrum Aktywności Seniora  – DEKLARACJA

 

Wróć do góry