Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Program „Czyste Powietrze” z najwyższym poziomem dofinansowania

Grafika informująca o trzeciej części Programu "Czyste Powietrze"

Ruszyła trzecia część Programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku. Działania te pozwolić mają jeszcze łatwiej sięgać po dotacje.

Do tej pory w Programie „Czyste Powietrze” obowiązywały dwie jego części: pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Teraz przy spełnieniu określonych warunków ubiegać się można o najwyższy poziom dofinansowania, co jest kolejnym krokiem w walce ze smogiem.

Szczegóły na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

Informacji w sprawie Programu udziela także Ekodoradca Miasta Limanowa nr tel. 18 337 20 54 wew.164.

Grafika informująca o wyskości dofinansowania w ramch Programu "Czyste Powietrze"
Wróć do góry