Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

  • Na dzień 27 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek tworzących trzy kompleksy położonych w Limanowej w obrębie ewid. nr 6 przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka oraz ul. Spokojnej w Limanowej, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętych KW NS1L/00035608/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.
  • Kompleks nr 1 składający się z działek ewid. nr 13/16, 1033/57 obr 6 m Limanowa o łącznej powierzchni 0,0080 ha, którego cena wywoławcza wynosiła 6 320,00 zł brutto (kwota zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%).
  • Kompleks nr 2 składający się z działki ewid. nr 1033/58 obr 6 m Limanowa o powierzchni 0,0064 ha, którego cena wywoławcza wynosiła 5 056,00 zł brutto (kwota zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%).
  • Kompleks nr 3 składający się z działki ewid. nr 1033/59 obr 6 m Limanowa o powierzchni 0,0078 ha, którego cena wywoławcza wynosiła 6 162,00 zł brutto (kwota zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%).
  • Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu, dotyczące kompleksu nr 1.
  • Do przetargu na nabycie Kompleksu nr 1 dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.
  • Nie przystąpiono do licytacji kompleksu nr 2 i 3 z powodu braku wpłaconego wadium oraz braku stawienia się oferentów na nabycie przedmiotowych kompleksów.
  • Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości tworzącej kompleks nr 1 składający się z działek ewid. nr 13/16, 1033/57 obr 6 m. Limanowa wyniosła 6 420,00 złotych a nabywcą zostali Pan Andrzej Kędroń i Pan Grzegorz Pietrzak w udziałach po ½.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 04.02.2022 r. do dnia 11.02.2022 r.

Wróć do góry