Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

  • Na dzień 27 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1030– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek 10/4, 10/5 obręb 6 m. Limanowa położonych przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka, stanowiących własność Miasta Limanowa, objętych KW NS1L/00035608/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.
  • Cena wywoławcza powyższego kompleksu wynosiła 16 906,00 zł (kwota zawiera doliczony podatek Vat).
  • Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.
  • Przedmiotowy przetarg został unieważniony w dniu 27 stycznia 2022 roku ponieważ został stwierdzony błąd w treści ogłoszenia.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 04.02.2022 r. do dnia 11.02.2022 r.

Wróć do góry