Deklaracja dostępności
O mieście

Odbyło się Walne Zebranie jednostki OSP Łososina Górna

Zdjęcie z walnego zebrania sprawozdawczego jednostki OSP Łososina Górna

W sobotę 19 lutego odbyło się walne  zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Łososina Górna. Podczas zebrania podsumowano działalność jednostki za poprzedni rok oraz omówiono projekt planu działalności na 2022 rok.

Walne zebranie, które odbyło się w remizie OSP Łososina Górna było także okazją do złożenia podziękowań druhnom i druhom za wielki wkład pracy i zaangażowanie w działalność jednostki oraz za codzienną gotowość niesienia pomocy oraz ratowania ludzkiego mienia i życia.

Na zdjęciu wręczenie podziękowań druhom, podczas walnego zebrania sprawozdawczego jednostki OSP Łososina Górna

Podczas walnego zebrania jednostki nie zabrakło dodatkowego miłego akcentu – druh Andrzej Koza  zaprezentował nową chorągiew jednostki z wizerunkiem Świętego Floriana oraz Matki Boskiej. Nowa chorągiew której jest fundatorem poświęcona zostanie podczas tegorocznego Święta  Strażaków.

Na zdjęciu nowa chorągiew z wizerunkiem św. Floriana, zaprezentowana walnego  zebrania sprawozdawczego jednostki OSP Łososina Górna

W walnym zgromadzeniu oprócz druhów uczestniczyli zaproszeni goście m.in. władze miasta Limanowa w osobach Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy, jego Zastępcy – Wacława Zonia i Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa Jolanty Juszkiewicz. Przy okazji spotkania włodarze miasta podziękowali druhom z jednostki OSP Łososina Górna za ich zaangażowanie w akcje strażackie oraz gotowość niesienia pomocy mieszkańcom miasta i regionu.

Galeria

Wróć do góry