Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Grafika dotycząca informacji o Programie pn. "Korpus Wsparcia Seniora"

Gmina Miasto Limanowa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informuje iż planuje przystąpić do realizacji II Modułu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostaną dostarczone tzw. „opaski bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Na zdjęciu opaska bezpieczeństwa

Informujemy, że udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Seniorze!!! Zgłoś chęć udziału w Programie – do 7 marca 2022 r. – uratuj swoje życie!!!

Szczegółowe informacje można uzyskać  osobiście w MOPS Limanowa ul. Kilińskiego 11 lub dzwoniąc pod nr telefonu: 18 3371 310 wew. 31, 34 lub 40.

„Opieka na odległość”  jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wróć do góry