Deklaracja dostępności
O mieście

Zakupiono sprzęt ratowniczy za ponad 80 tys. zł, podjęto 129 interwencji – druhowie z OSP Limanowa podsumowali 2021 rok

Zdjęcie przedstawia sprzęt ratowniczy zakupiony do OSP Limanowa

Miniony 2021 rok dla druhów z OSP Limanowa był czasem nie tylko intensywnej pracy operacyjnej, ale również okresem pozytywnych zmian w wyposażeniu sprzętowym. Do jednostki udało się zakupić nowy sprzęt ratowniczy i pomocniczy o łącznej wartości 83.300 zł, przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w kwocie 51.550 zł .

Do jednostki zakupiono:

– 16 szt. hełmów strażackich wraz dedykowanymi latarkami czołowymi

– 10 szt. ubrania specjalnego 2-częściowego

– zestaw przemysłowy pralki i suszarki do konserwacji ubrań specjalnych

– detektor wielogazowy

– lance mgłową do gaszenia pożarów sadzy kominowej

– 4 szt. radiotelefonów nasobnych

– 2 szt. latarek kątowych

– system selektywnego powiadamiania wraz anteną zewnętrzną

Druhny oraz druhowie dokonali także własnoręcznego remontu kilku pomieszczeń w remizie, pozyskując materiały budowlane od sponsora.

Na zdjęciu specjalne dwuczęściowe ubranie strażackie, które w ilości 10 sztuk zakupili druhowie z OSP Limanowa

W 2021 jednostka OSP Limanowa była alarmowana 129 razy. Druhny i druhowie działali przy: 14 pożarach, 67 miejscowych zagrożeniach, 2 alarmach fałszywych oraz 46 razy uczestniczyli w akcji zabezpieczenia terenu.

Liczby te oczywiście nie uwzględniają godzin poświęconych wolontaryjnie na szkolenia, czy utrzymanie sprzętu ratowniczego oraz szeroko zakrojonej działalności społecznej:

– zorganizowania dwóch akcji krwiodawstwa w remizie

– wsparcia miejskich wydarzeń poprzez prelekcje oraz organizację pokazu sprzętu ratowniczego dla dzieci i dorosłych, na festynach, podczas Dnia Dziecka

– udziału w uroczystościach państwowych i kościelnych

– pomocy w organizacji ruchu podczas uroczystości i wydarzeń  miejskich

Druhowie OSP Limanowa składają podziękowania wszystkim sponsorom oraz darczyńcom, którzy wspierają działalność jednostki.

Na zdjęciu - wyjazd strażaków z OSP Limanowa na akcję
Działania druhów z OSP Limanowa w terenie

(Fot. OSP Limanowa, TV28)

Galeria

Wróć do góry