Deklaracja dostępności
O mieście

Wyłoniony został wykonawca prac projektowych kompleksu sportowego przy ul. Kusocińskiego

Grafika informująca o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych kompleksu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Limanowej

Pracownia projektowa PRIMTECH z Tarnowskich Gór opracuje dokumentację projektową inwestycji związanej z powstaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego w Limanowej, przy tzw. ścieżce zdrowia. Przyszła inwestycja to wspólne przedsięwzięcie miasta Limanowa i powiatu limanowskiego, które realizowane będzie w oparciu o podpisane przez samorządy porozumienie.

Dokumentację projektowo-budowlaną dla zadania „Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej” pracownia projektowa PRIMTECH z Tarnowskich Gór wykona za kwotę 118 080,00 zł, a kwota ta w myśl podpisanego porozumienia pokryta zostanie po połowie przez miasto Limanowa i samorząd powiatu. Na wykonanie dokumentacji wykonawca będzie miał pół roku od dnia podpisania umowy.

Przypomnijmy – kompleks sportowo-rekreacyjny  to zadanie, którego realizacji podjęły się samorządy miasta Limanowa i powiatu limanowskiego. Inwestycja zakłada powstanie przy ul. Kusocińskiego /tzw. ścieżce zdrowia/ na wysokości budynku I LO w Limanowej stadionu pełnowymiarowego z trybunami o nawierzchni z trawy naturalnej i bieżnią lekkoatletyczną,  kortów tenisa ziemnego, boiska do gry w koszykówkę, urządzeń lekkoatletycznych: skoczni w dal, koła rzutu dyskiem, młotem, rzutni pchnięcia kulą, rzutni oszczepem, skoczni o tyczce, a także wykonanie dróg, chodników i parkingów.

W myśl podpisanego przez miasto i powiat porozumienia niezbędny 50-procentowy wkład własny potrzebny do realizacji inwestycji samorządy również zabezpieczą po połowie, składając na zadanie wspólny wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wróć do góry