Deklaracja dostępności
Turystyka i Sport

Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych

Zdjęcie ze spotkania z przedstawicielami klubów sportowych

W poniedziałek 17 stycznia w Urzędzie Miasta Limanowa odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie miasta. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Burmistrza Wacław Zoń.

Zdjęcie ze4 spotkania władz miasta Limanowa z przedstawicielami klubów sportowych

Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była współpraca miasta w zakresie zadań sportowych, które kluby realizują w ramach dotacji przekazywanych przez miasto na działalność sportową. W 2021 r. dotację taką na wsparcie rozwoju sportu na terenie Miasta Limanowa otrzymało 10 klubów sportowych na łączną kwotę 140 000,00 zł.

Podczas spotkania omówiono także bieżące tematy dotyczące działalności poszczególnych klubów oraz plany na przyszłość. Burmistrzowie podziękowali przybyłym osobom za ich zaangażowanie w rozwój sportu na terenie miasta, w szczególności za troskę o najmłodszych sportowców, pogratulowali osiąganych przez zawodników sukcesów, wspominając o planowanej uroczystej gali, która będzie okazją do nagrodzenia limanowskich „mistrzów sportu”.

Na zdjęciu przedstawiciele klubów sportowych podczas spotkania z władzami miasta Limanowa
Na zdjęciu przedstawiciele klubów sportowych podczas spotkania z władzami miasta Limanowa
Wróć do góry