Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach

Grafika przypominająca o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej żródeł ogrzewania budynków

Mieszkańcom Miasta Limanowa przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dot. źródeł ciepła i spalania paliw:

– w  przypadku obiektów wybudowanych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji jest do 30 czerwca 2022 r.

– dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

– w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

CEEB to  pierwsza tego rodzaju baza, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce (około 5 mln), a celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza,  jak również baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji.

W 2021 r. ekodoradca do bazy CEEB wprowadził dane z 329 punktów adresowych z terenu miasta Limanowa, są to dane z  niespełna 11 % budynków.

UWAGA! – Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Deklaracje można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu CEEB lub w formie papierowej listem lub osobiście w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9.

Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych znajduje się TUTAJ

Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw dla budynków i lokali niemieszkalnych znajduje się TUTAJ

Szczegółowych informacji udziela Ekodoradca Miasta Limanowa w ramach programu LIFE MAŁOPOLSKA nr tel.: 18 337 20 54 wew. 164.

A jak prawidłowo wypełnić deklarację ? :

– wzór prawidłowo wypełnionego dokumentu dla budynków i lokali mieszkalnych znajduje się TUTAJ

– wzór prawidłowo wypełnionego dokumentu dla budynków i lokali niemieszkalnych znajduje się TUTAJ

Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Więcej informacji o sposobach złożenia, dostępnych formularzach, roli Gminy w procesie składania deklaracji znajdą Państwo na stronie: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Grafika przypominająca o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej żródeł ogrzewania budynków
Wróć do góry