Dla mieszkańców

Przedłużony termin realizacji Programu usuwania azbestu na terenie Miasta Limanowa

Grafika informująca o przedłużonym Programie usuwania azbestu na terenie miasta Limanowa

 

Urząd Miasta Limanowa informuje, że przedłużony został termin realizacji programu pn.: ,,Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, którego celem jest zebranie odpadów zawierających azbest w docelowej ilości 360 ton.

Program usuwania azbestu na terenie Miasta Limanowa przedłużony został do dnia 31 maja 2022 r. Wszyscy chętni, posiadający odpady azbestowe na swojej nieruchomości mogą złożyć wniosek w ramach w/w Programu i pozbyć się odpadów azbestowych ze swojej nieruchomości BEZPŁATNIE.

Wniosek na bezkosztowy odbiór azbestu dostępny jest TUTAJ. Wraz z wnioskiem złożyć należy także obowiązkowe załączniki:

Oświadczenie dot. zgromadzonych odpadów – do pobrania TUTAJ 

oraz Klauzula informacyjna – do pobrania TUTAJ

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest także na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 337 20 54, nr wew. 172.

W 2021 roku przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 53 wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z posesji  z terenu miasta Limanowa, tym samym odbierając 121,23 tony azbestu.

 

 

Wróć do góry