Deklaracja dostępności
O mieście

Powstała koncepcja budowy nowego ronda, trwają rozmowy z GDDKiA ws. przyszłej realizacji inwestycji

Grafika informująca o powstałej koncepcji budowy ronda w miejscu skrzyżowania ulic Kościuszki i Z.Augusta

Opracowana została opisowa i rysunkowa koncepcja budowy kolejnego ronda w mieście Limanowa – w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 28 (ul. Kościuszki) z drogą powiatową (ul. Z. Augusta). Koncepcję tą na zlecenie Urzędu Miasta Limanowa przygotowało Biuro Usług InżynierskichFKprojekt”, a jest ona niezbędna do prowadzonych z GDDKiA rozmów dotyczących planowanej inwestycji.

Obecnie trwają konsultacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie co do przyszłej realizacji zadania, a podjęte rozmowy to reakcja władz miasta na wzmożony ruch u zbiegu ulic Kościuszki i Z. Augusta, gdzie powstało duże centrum handlowe. Jak nadmienia Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda jest potrzeba, żeby istniejące tam skrzyżowanie miało znacznie lepszą przepustowość, gdyż zarówno na drodze powiatowej – ulicy Zygmunta Augusta, jak i na drodze krajowej – ulicy Kościuszki często występują duże zahamowania ruchu.

Jeśli inwestycję uda się zrealizować to przyszłe rondo będzie już kolejnym jakie powstanie w Limanowej, co wpływa zarówno na poprawę bezpieczeństwa, jak i płynność ruchu drogowego.

Przypomnijmy, niespełna dwa miesiące temu miał miejsce odbiór techniczny ronda powstałego w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 28 u zbiegu ulic: Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kopernika i Kolejowej, którą to inwestycję w całości sfinansowała GDDKiA, a miasto Limanowa było inwestorem zastępczym zadania-przygotowało dokumentację projektową, projekt budowlany i wykonawczy, uzyskało pozwolenie na budowę i przeprowadziło postępowanie przetargowe.

 

Zdjęcie ronda powstałego w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 28 u zbiegu ulic: Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kopernika i Kolejowej
Wróć do góry