Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Grafika dotycząca informacji o rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz kryteriach rekrutacyjnych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kryteriach rekrutacyjnych dla dzieci spoza obwodu szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych:

ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

 ZARZĄDZENIE nr 11 /2022 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  kryteria rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa określa:

Uchwała Nr XXXVI.239.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2021 r.

oraz zmiana do powyższej Uchwały wprowadzona  Uchwałą Nr XXX.253.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2021 r.

 

 

Wróć do góry