Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja dla przedsiębiorców – dot. sprzedaży napojów alkoholowych

Grafika zawierająca informacje dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Limanowa  przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o terminowym złożeniu oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w 2021 roku, które należy złożyć w terminie od 01 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r., jak również o terminowym wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  który upływa z dniem 31 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz. 1119) w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za  korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonej w art. 111 ust.2.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest  TUTAJ oraz na Dzienniku Podawczym w  siedzibie Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9.

Informacja RODO.

Wróć do góry