Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Dodatek osłonowy – wnioski o świadczenie od początku stycznia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Grafika informująca o "dodatku osłonowym" - nowym świadczeniu wypłacanym przez MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, iż od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, mającej na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności.

 

Kryterium dochodowe Liczba osób w gospodarstwie domowym Kwota przyznanego dodatku osłonowego Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania*
2100,00 1 400,00 500,00
1500,00 2-3 600,00 750,00
4-5 850,00 1062,50
6 i więcej 1150,00 1437,50

* Podwyższone kwoty dofinansowania uzależnione od źródła ogrzewania wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wnioski będzie można składać od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w formie tradycyjnej (papierowo) oraz elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Formularz wniosku dostępny jest TUTAJ , na stronie internetowej MOPS, a także w siedzibie Ośrodka.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  1. a) 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
  2. b) 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę.” Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. zostaną wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r., w tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Klauzula informacyjna do pobrania TUTAJ

Wróć do góry