Deklaracja dostępności
O mieście

2021 rok w liczbach – statystyczne podsumowanie 2021 roku w mieście Limanowa

Grafika dotycząca informacji na temat danych statystycznych za 2021 rokw mieście Limanowa

Za nami 2021 rok, pora więc na liczbowe podsumowanie minionych dwunastu miesięcy pod względem statystycznym. Oto jak w Mieście Limanowa  wyglądał miniony rok w statystycznym ujęciu:

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Limanowa liczyło 14 637  mieszkańców, w tym 7 481  kobiet i 7 156 mężczyzn.

Dzieci do 18-tego roku życia było 3054, natomiast osób powyżej 18 lat – 11 583, w tym 504 osoby w wieku powyżej 80 lat.

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wynosiła 285,  w tym 146 kobiet i 139 mężczyzn.

Grafika dotycząca informacji na temat danych statystycznych za 2021 rokw mieście Limanowa

W minionym roku na świat przyszło 153 mieszkańców Limanowej – 80 dziewczynek  i 73 chłopców, natomiast  zmarły 154 osoby.

W 2021 r. na ślub zdecydowały się 64 kobiety oraz 70 mężczyzn, natomiast rozwodu udzielono 18 kobietom i 21 mężczyznom.

Grafika dotycząca informacji na temat danych statystycznych za 2021 rokw mieście Limanowa

Najpopularniejszymi imionami nadawanymi w 2021 roku były dla dziewczynek: Zofia, Alicja, Julia, Laura oraz Zuzanna, a dla chłopców: Jakub, Aleksander, Antoni, Filip, Hubert, Jan oraz Szymon.

Do najmniej popularnych imion (pojedyncze przypadki) nadawanych dziewczynkom należały: Inga, Pola, Bianka, Damira oraz Kornelia, natomiast wśród chłopców najmniej popularne były imiona: Remigiusz, Wojciech, Władysław, Katjan, Kazimierz i Jeremiasz.

Grafika dotycząca informacji na temat danych statystycznych za 2021 rokw mieście Limanowa
Wróć do góry