Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Wyposażenie za ponad 580 tys. złotych trafi do szkół z terenu Miasta Limanowa

Plakat informujący o zakupie wyposażenia do szkół w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości"

Do czterech miejskich szkół trafi wyposażenie za kwotę ponad 586.600,00 złotych. Pomoce szkolne zakupione zostaną w ramach inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości,  realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wnioskowanie do Programu obywało się dwuetapowo tj. najpierw dyrektorzy szkół zgłaszali swoje placówki do udziału w Programie i składali wniosek do organu prowadzącego tj. Urzędu Miasta Limanowa, który weryfikował złożone przez nich wnioski, a po weryfikacji składał wnioski o wsparcie finansowe szkół do wojewody.

Do Programu Laboratoria przyszłości Miasto Limanowa złożyło wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dla czterech szkół:

Szkoły Podstawowej Nr 1 –  wniosek o wsparcie finansowe w kwocie  148.800 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 2 – wniosek o wsparcie finansowe w kwocie  133.500 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 3  – wniosek o wsparcie finansowe w kwocie  223.500 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 4 –  wniosek o wsparcie finansowe w kwocie  81.000 zł,

przy czym kwota wsparcia finansowego, o którą szkoła mogła wnioskować wynikała z liczby uczniów danej szkoły.

Na zakup wyposażenia do szkół Miasto Limanowa otrzymało wsparcie finansowe w wysokościach  określonych w złożonych wnioskach, tj. w łącznej kwocie 586.800 zł,  a teraz zgodnie z rekomendacją Ministerstwa dokonaniem zakupów wyposażenia do placówek zajmą się poszczególne szkoły.

Zakupy dokonane zostaną zgodnie z obowiązującym w ramach Programu Katalogiem wyposażenia  zawierającym zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe), jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły). W myśl wytycznych Programu co najmniej 60% otrzymanego wsparcia wydatkowane być musi jeszcze w br.

Misją programu Laboratoria Przyszłości jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia prowadzone będą w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program w 100% finansowany jest z budżetu państwa.

 

Wróć do góry