Dla mieszkańców

Wymiana/likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w 100 budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Limanowa

Wymiana/likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w 100 budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Limanowa

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach :

”Porozumienia nr 3/2021/Limanowa na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych
ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów ”

Beneficjent: Miasto Limanowa

Okres realizacji: 28.10.2021 r. do 27.10.2025 r.

Poziom dofinansowania: 70%

Kwota dofinansowania: 3 425 304,88 zł

Całkowita wartość Porozumienia:4 893 292,68zł

 

STOP SMOG

Wróć do góry