Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Grafika przedstawiająca tekst "Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa"

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 31.12.2021 roku do dnia 21.01.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Dotyczy działki ewid. nr 788 obr 7 m. Limanowa, której część o powierzchni 526 m2 zostanie oddana w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy właściciela działek 232/3, 232/4 obr 7 m. Limanowa, zaś część o powierzchni 819 m2 zostanie oddana w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy właściciela działki 739 obr 7 m. Limanowa.

Pliki do pobrania

Wróć do góry