Deklaracja dostępności
Kultura

Orkiestra Dęta „Echo Podhala”podsumowała realizację operacji w ramach zadania „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”

Na zdjęciu orkiestra dęta "Echo Podhala" z konceru podsumowującego projekt realizowany w ramach zadania „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”

Orkiestra Dęta „Echo Podhala” podsumowała realizację operacji pn. „Poznajemy różne oblicza kultury, by móc świadomie rozwijać swoje talenty – prezentacja, rozwój i promocja działalności Orkiestry Dętej „Echo Podhala”, poprzez doposażenie jej w instrumenty i akcesoria muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz nagranie koncertu podsumowującego”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian otrzymało środki finansowe na realizację w/w operacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”.

W ramach zrealizowanego projektu zakupione zostały również dwa saxhorny tenorowe, które służą nie tylko orkiestrze ale i młodym uzdolnionym muzykom. Nadmienić należy, iż dzięki realizacji powyższego działania możliwe jest kształcenie kolejnych pokoleń muzyków, gdyż przy orkiestrze działa bezpłatna pracownia muzyczna, w której mogą one doskonalić swój warsztat. Instrumenty to nie tylko nowe brzmienie ale i szansa na dalszy rozwój formacji, rozszerzenie i uatrakcyjnienie jej repertuaru, poszerzenie składu orkiestry.

W myśl założeń operacji  realizowanej w ramach zadania „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021” na podsumowanie projektu odbył się koncert Orkiestry Dęta „Echo Podhala”:

Więcej informacji na temat realizowanej operacji uzyskać można w siedzibie biura Stowarzyszenia: Stróża 14, 34-625 Skrzydlna

   „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

Galeria

Wróć do góry