Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Grafika przedstawiająca tekst "Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa"

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 16.12.2021 roku do dnia 07.01.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Dotyczy pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 271,10 m2 zlokalizowanych w budynku ul. Spacerowa 8 w Limanowej. Oddanie w użyczenia następuje na rzecz Dziennego Domu „Senior+” w Limanowej.

Wróć do góry