Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Plakat informujący o ogłoszeniu Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 10.12.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Dotyczy działki 251/8 obr 5 m. Limanowa o pow. 40 m2. Oddanie w dzierżawę na rzecz Wnioskodawcy – właściciela działki 251/6, obr. 5, m. Limanowa.

Wróć do góry