Deklaracja dostępności
O mieście

Obchody 107. Rocznicy Bitwy Limanowskiej na Jabłońcu

W niedzielę 5 grudnia na wzgórzu Jabłoniec miały miejsce obchody 107. rocznicy walki z czasów I wojny światowej stoczonej pomiędzy wojskami austro – węgierskimi i rosyjskimi, która przeszła do historii jako „Bitwa Limanowska”. Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta Limanowa oraz Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 kiedy to uroczystość otworzyli Dyrektor ZSP nr 1 w Limanowej Katarzyna Zięba oraz Prezes Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914” Marek Sukiennik. Następnie wszystkich zgromadzonych na Jabłońcu uczestników wydarzenia powitał serdecznie Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Wśród zebranych gości ze strony węgierskiej obecni byli: były pierwszy ambasador Węgier w Polsce po upadku komunizmu Akos Engelmayer wraz z  Wicedyrektorem Instytutu Kultury Węgierskiej Peterem Kerteszem, były konsul Węgier w Polsce dr.Sándor Nedeczky z ojcem Ferencem Nedeczky, Konsul  Generalny Węgier w Krakowie dr.Tibor Gerencsér, Albert Muhr – wnuk    Othmara Muhra – dowódcy który poległ na Jabłońcu, delegacja z Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie, której przewodził Pułkownik Vilmos KOVÁCS oraz delegacja Huzarów z Soprońskiego Stowarzyszenia Tradycji Huzarów na czele z Prezesem Rotmistrzem Robertem Grubitsem.

Ze strony polskiej w uroczystości udział wzięli: Za-ca dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Andrzej Sioła wraz z delegacją żołnierzy WOT, komisarz Krzysztof Zapała – Z-ca Naczelnika Wydz. Prewencji KPP w Limanowej, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Limanowskiego Józefem Pietrzakiem, Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Stanisław Orzechowski oraz radni miasta: Adam Dębski, Janusz Kądziołka, Leszek Mordarski i Wiesław Sędzik,  przedstawiciele  Towarzystwa Edukacji Historycznej i Patriotycznej „Semper Fidelis” z Wrocławia, dr Wiesław Bator z Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego z Krakowa, członkowie Stowarzyszenia Św. Kingi ze Starego Sącza, Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza ZGP P. Panc Południe, Stowarzyszenia „Kasztanka” z Laskowej oraz członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec na czele z jego dowódcą bryg. Stanisławem Dębskim i drużyna harcerzy „Dzieci Gór” z ZSP nr 1 w Limanowej pod opieką dh przew. Grażyny Nowak.

Po przywitaniu gości odbyło się uroczyste wciągnięcie na maszty flag państwowych Węgier i Polski, czemu towarzyszyło odegranie hymnów obu państw, a następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, po których odbyła się msza św. w intencji historycznej bitwy sprawowana przez ks. Tomasza Koźbiała z Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Po mszy świętej bryg. Stanisław Dębski przeprowadził apel poległych, po którym przybyłe delegacje złożyły wiązanki i znicze pod pomnikiem poległego na Jabłońcu Othmara Muhra.

W trakcie uroczystości wartę honorową pełnili członkowie Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”,  Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz harcerze z ZSP nr 1 w Limanowej.

Galeria

Wróć do góry