Deklaracja dostępności
O mieście

Kolejny krok do budowy bazy WOT w Limanowej za nami

Zdjęcie z uroczystego podpisania porozumienia w sprawie budowy bazy Batalionu Piechoty Lekkiej WOT w mieście Limanowa

1 grudnia w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej w Krakowie  uroczyście podpisane zostało porozumienie w sprawie budowy bazy Batalionu Piechoty Lekkiej WOT w mieście Limanowa.

Trójstronne porozumienie podpisane zostało pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez Szefa Zarządu RZI płk Dariusza Kuźniarowskiego, Miastem Limanowa reprezentowanym przez Burmistrza Władysława Biedę oraz  Spółką „LimWot”, na czele której stoi Prezes Zarządu – Wiesław Wojcieszak, która to spółka w imieniu samorządu realizować będzie prace związane z budową bazy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na zdjęciu moment podpisywania porozumienia

Podpisane porozumienie jest efektem kilkumiesięcznych rozmów, które zakończyły się wypracowaniem wspólnych ustaleń dotyczących realizacji inwestycji. Jest to więc kolejny krok na drodze do powstania w mieście Limanowa Batalionu Piechoty Lekkiej.

Zdjęcie z uroczystego podpisania porozumienia w sprawie budowy bazy Batalionu Piechoty Lekkiej WOT w mieście Limanowa
Zdjęcie z uroczystego podpisania porozumienia w sprawie budowy bazy Batalionu Piechoty Lekkiej WOT w mieście Limanowa

Przypomnijmy, 17 lipca br. w Limanowej Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wraz z  Burmistrzem Miasta Limanowa Władysławem Biedą podpisali uroczyście list intencyjny ws. utworzenia w Limanowej batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, co było uwieńczeniem kilkuletnich starań władz miasta dot. powstania bazy WOT w Limanowej.

Warto nadmienić, iż Spółka „LimWot” prowadzi już postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Budowa kompleksu wojskowego w mieście Limanowa dla potrzeb pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej”.

Galeria

Wróć do góry