Dla mieszkańców

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

Grafika informująca o harmonogramie odbioru odpadów w 2022 roku

Informacja dotycząca terminów wywozu nieczystości stałych komunalnych niesegregowanych, surowców wtórnych i odpadów ulegających biodegradacji z poszczególnych stref z budynków jednorodzinnych z terenu miasta Limanowa w 2022 r.,
a także
terminów wywozu odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych stref z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w 2022 r. :

Zdjęcie tabeli zawierającej informacje na temat harmonogramu odbioru odpadów w 2022 roku

Wywóz nieczystości stałych z budynków jednorodzinnych z terenu Miasta Limanowa – podział miasta na poszczególne strefy:

Zdjęcie zawierające informacje dotyczące wywozu odpadów z poszczególnych stref z terenu miasta Limanowa

Pliki do pobrania

Wróć do góry