Deklaracja dostępności
O mieście

Zrewitalizowany Park Miejski w nowym spocie promującym trasy VeloLimanowski

Plakat informujący o spocie promocyjnym tras VeloLimanowski

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego nowym spotem promuje wielofunkcyjne trasy VeloLimanowski. W spocie można zobaczyć m.in. zrewitalizowany Park Miejski w Limanowej.

W ramach projektu pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec” w Mieście Limanowa na dł. 2,86 km wytyczona została ścieżka pieszo-rowerowa, mająca swój początek przy cmentarzu wojennym na Jabłońcu, a koniec – w okolicy potoku Jabłonieckiego. W ciągu odcinka ścieżki o dł. 1,3 km w rewitalizowanym Parku Miejskim w poprzek Potoku Jabłonieckiego wykonano dwa mosty, wzdłuż ścieżki postawiono  dwie altany sensoryczne, a przy ul. Z. Augusta wybudowana została wiata rowerowa z zapleczem socjalnym.

Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne.

Wróć do góry