Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano umowy na przebudowę przejść dla pieszych

Zdjęcie z podpisania umów na przebudowę przejść dla pieszych

29 października br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się oficjalne podpisanie umów na budowę i przebudowę przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie z RFRD otrzymało m.in. Miasto Limanowa.

W wyniku ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego dwóch naborów wniosków na dofinansowanie w 2021 r. zadań powiatowych oraz zadań gminnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych Miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie na przebudowę dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic J. Marka i Spacerowej.

W podpisaniu umów z przedstawicielami lokalnych samorządów, wśród których obecny był Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz ze Skarbnikiem Miasta – Ireną Gawlik, uczestniczył I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak.

Zdjęcie ze spotkania, podczas którego podpisano umowy na budowę i przebudowę przejść dla pieszych
Zdjęcie z podpisania umów na przebudowę przejść dla pieszych w mieście Limanowa
Zdjęcie z podpisania umów na przebudowę przejść dla pieszych

W ramach program, którego głównym celem jest zwiększenie ochrony pieszych uczestników ruchu drogowego oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej dedykowanej w szczególności ochronie pieszych, na terenie powiatu limanowskiego wykonana zostanie budowa lub przebudowa 10 przejść dla pieszych. Łączna kwota wszystkich zgłoszonych zadań to 878 970,97 zł a kwota dofinansowania 80% to 703 172,00 zł.

Galeria

Wróć do góry