Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Plakat informujący o ogłoszeniu Burmistrza Miasta Limanowa

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta Limanowa podaje następujące informacje:

Na dzień 18 listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000 został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech kompleksów o nr 2, 3, 4 stanowiących własność Gminy Miasto Limanowa, położonych w Limanowej w obrębie nr 6, objętych księgą wieczystą nr NS1L/00035608/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Kompleks nr 2 o łącznej powierzchni 0,0080 ha położony przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka i Spokojnej w Limanowej składa się z działki ewidencyjnej nr 13/16 obr 6 m. Limanowa o pow. 0,0017 ha oraz działki ewid. nr 1033/57 obr. 6 m. Limanowa o pow. 0,0063 ha.
Kompleks nr 3 o powierzchni 0,0064 ha położony przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka i Spokojnej w Limanowej składający się z działki ewid. nr 1033/58 obr. 6 m. Limanowa.
Kompleks nr 4 o powierzchni 0,0078 ha położony przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka i Spokojnej w Limanowej składający się z działki nr 1033/59 obr 6 m. Limanowa.

W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie nie zostało wpłacone żadne wadium. W dniu i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie zgłosił się żaden oferent jak również nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 26.11.2021 r. do dnia 3.12.2021 r.

 

Wróć do góry